Personeelsmagazine

Voor Heerema Marine Contractors verzorg ik driemaal per jaar het personeelsblad. Ik doe de interviews, schrijf de artikelen en voer de redactie.
Maritieme onderwerpen hebben mijn bijzondere interesse dus dit is een van mijn droomopdrachten.